Member

Isis Ruiz Soler
Innovation manager
Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Espanya

For 3 years innocation manager at Agència Catalana del Patrimoni Cultural (Barcelona).